Willem Holleeder: “Als ik namelijk een onnatuurlijk dood sterf, dan heeft mevrouw Ficq daartoe geleid”

Het advocatenkantoor Ficq en Partners heeft vanochtend in het belang van Dino Soerel een statement openbaar gemaakt met daarbij een transcript van het opgenomen telefoongesprek tussen Willem Holleeder en Peter R. de Vries. Aanleiding voor de openbaring is een speciale aflevering van RTL Boulevard vanavond waarin Peter R. de Vries de bandopname zal laten horen.

Kantoor Stijn Franken

De opname werd in april 2011 gemaakt nadat Peter R. de Vries door Stijn Franken, destijds nog de advocaat van Willem Holleeder, was uitgenodigd voor een telefonisch gesprek met Holleeder vanuit de gevangenis. Volgens Willem Holleeder werd hij bedreigd door de advocaat van Dino Soerel, Benedict Ficq. Het gesprek wilde hij laten dienen als codicil, mocht hij een onnatuurlijk dood sterven dan zat Benedict Ficq hier achter en wilde hij dat Peter R. de Vries hierover zou publiceren. De bandopname werd onlangs door Peter R. de Vries ter beschikking gesteld in het proces tegen Willem Holleeder.

Reden openbaar maken

Het advocatenkantoor Ficq en Partners waar Dino Soerel cliënt is hebben vanochtend een bestand gedeeld waarin zij voorafgaande aan de uitzending van RTL Boulevard vanavond alvast een transcriptie van het gesprek willen openbaren. Dit doen zij, volgens hun eigen statement toegevoegd bij het gedeelde bestand, omdat “wij hebben vastgesteld dat hieruit voortdurend gekleurd en eenzijdig wordt geciteerd, terwijl RTL Boulevard vanavond zonder twijfel de opname selectief ten gehore zal brengen en met zogenaamde “deskundigen” (waaronder De Vries) gekleurd zal gaan becommentariëren.”

Opzet

Volgens het advocatenkantoor is er helemaal geen sprake van een codicil. In de opname zegt Holleeder namelijk zelf al meermaals de informatie van de beweerde dreigementen door Benedict Ficq te openbaren als “ze verder gaan met hem te framen.” Daarnaast is het volgens het advocatenkantoor overduidelijk dat Holleeder hier een spel speelt. Dit wordt ook meermaals door Astrid Holleeder gezegd. Zowel in haar boek als onder ede bij de rechtbank.

astrid holleeder dino soerel

Verklaringen Astrid Holleeder

Ook worden er uitspraken van Astrid Holleeder onder ede bij de rechtbank aangehaald waarin zij nogmaals zegt dat het allemaal opzet was van Willem Holleeder.

“Willem heeft in reactie op het verzoek van Soerel een brief geschreven waarin kort gezegd stond dat hij zou doen wat hem was gevraagd. Hij wekte daarin bewust de indruk dat hem eigenlijk geen keuze was gelaten door Soerel. Dit alles was, zoals alles wat hij doet, onderdeel van zijn strategie. Willem vertelde mij dit lachend, hij noemde Soerel een domoor.”

“Willem heeft in het milieu het verhaal neergelegd dat Soerel een verrader is, vertelde hij mij. Dit omdat Soerel hem had gevraagd een verklaring af te leggen. Hij bespeelt de media, het milieu en justitie. Zo regisseert hij zijn verdediging.”

“Dat men hem hoort, dat men hem tapt. Dat hij altijd kan zeggen, het leven van mijn familie stond op het spel. Ik moest wel. “Dat men hem hoort, dat men hem tapt [..] dat hij altijd kan zeggen: Het leven van miin familie
stond op het spel, ik moest well [..] dat hij bedreigd werd door Dino [..] Dat heeft hii ook in een
brief aan Dino geschreven.”

“Die gaat over de telefoon zeggen ik wordt hedreigd door Dino [want] ‘het leven van miin
familie sfond op het spel, ik moest wel!’. Met andere woorden dat hii bedreigd werd door Dino”

“En verder wit ik (WH) niks verklaren want: ik ben bang voor hem Ha, ha, ha. Bang voor Dino.
Wel eventjes zeggen: ‘ja ik moet voor hem verklaren omdat hii mii dwingt’ en dan, zich ervan af
maken door te zeggen: ‘ik ben bang voor hem’, snap ie het spel?”

Uiterst onplezierig

Volgens het advocatenkantoor wordt uit het transcipt duidelijk dat Stijn Franken enkel zegt het gesprek met Benedict Ficq als “uiterst onplezierig” te hebben ervaren. Alleen Holleeder spreekt van een bedreiging door Benedict Ficq. “Ondanks doorvragen van De Vries kan Holleeder totaal niet concreet maken hoe Ficq dan zou hebben gedreigd.” Volgens het advocatenkantoor willen Peter R. de Vries en RTL Boulevard heel graag dat ook Stijn Franken spreekt van een bedreiging maar blijkt dat nergens uit de transcriptie. Stijn Franken zegt in het gesprek met Peter R. de Vries voorafgaande aan het telefoontje met Willem Holleeder zelfs: “En wie weet, misschien heb ik het verkeerd begrepen. Dat zal ook nog kunnen.” Toch wordt er gesproken van een feit getuige een brief met daarin vragen aan Ficq en Partners om wederhoor te plegen voorafgaande aan de uitzending. In de brief vraagt RTL Boulevard namelijk: “We zouden van u beiden namelijk graag horen hoe u aankijkt tegen het feit dat olleedr en Stijn Franken zeggen dat zij zich door mevrouw Ficq (en de heer Soerel) bedreigd voelen.”

Twijfels Peter R. de Vries

Ook de positie van Peter R. de Vries als journalist, deskundige en getuige tegen en slachtoffer van Willem Holleeder wordt in twijfel getrokken. Zo zou Peter R. de Vries enkele weken geleden de bandopname aan verschillende journalisten hebben laten luisteren. Dit terwijl Ficq en Partners al een half jaar geleden tevergeefs aan Peter R. de Vries hebben gevraagd of ze de bandopname mochten beluisteren. Ook heeft Peter R. de Vries in een aflevering van RTL Late Night op 22 mei 2018 zelf zijn twijfels geiut over de bedreigingen door Benedict Ficq richting Willem Holleeder.

“Nou ja, onder druk zetten zo zou je het ook kunnen noemen. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik geloof dat verhaal ook niet dat Bénédicte Ficq dat zou hebben gedaan. Ik ken haar ook, haar kantoor ook. Maar ook dat geeft weer een beetje weer hoe Holleeder dingen probeert, ja, in te steken te manipuleren, zichzelf ergens onderuit te werken, door te zeggen ja ik doe iets, maar dat is omdat die advocaat mij bedreigd.”

Het advocatenkantoor concludeert dan ook “dat de werkelijkheid door De Vries (en RTLB) willens en wetens geweld wordt aangedaan waarbij op uiterst bedenkelijke wijze journalistiek wordt bedreven. De belangen van cliënt Dino Soerel worden door deze wijze van journalistiek ernstig geschaad aangezien daarmee zoals beschreven voor een groot publiek geplugd wordt dat Holleeder “authentiek” gesproken zou hebben en het dus voor juist zou moeten worden gehouden dat sprake is geweest van zakelijke banden tussen hem en cliënt. Voor deze zakelijke banden is nimmer bewijs aangedragen en dergelijk bewijs wordt ook niet aangedragen in deze geluidsopname.”

“Overigens is Dino Soerel afgelopen donderdag uitvoerig gehoord over de geluidsopname waarbij hij
spreekwoordelijk gehakt gemaakt heeÍt van de daarop te horen leugens van Holleeder.”

Transcriptie gesprek Holleeder en Peter R. de Vries

Onderstaand nog het gedeelte uit het gesprek waarin gesproken wordt over de vermeende bedreigingen door Bénédicte Ficq. Het overige gesprek gaat over de gezondheid van Holleeder en over de betrokkenheid van Dino Soerel bij de afpersing van Willem Endstra. De verklaring van advocatenkantoor Ficq en Partners, het transcript en een brief van de redactie van RTL Boulevard vind je hier.

Peter: Nu we het over Benedicte Ficq hebben. Wat is er nu precies gebeurd? Want jij hebt toch niet met haar persoonlijk gesproken?

Willem: Nee. Nou, ze heeft mij via iemand – en die wil ik er voorlopig buiten houden, dat is aan die persoon van hoe of wat, maar die wil ik erbuiten laten – maar dat is aantoonbaar. Maar die laat ik er ook buiten. Ik wil zoveel mogelijk mensen erbuiten laten. Maar wat ik dus moest doen is een valse verklaring afleggen, ik moest dus zeggen dat ik.

Peter: Maar wacht even Willem, want anders snap ik het niet. Benedicte Ficq heeft iemand benaderd die jij kent en die heeft een boodschap doorgegeven? Moet ik het zo zien?

Willem: Zo moet je het zien.

Peter: En wat hield die boodschap in dan? Wat zei ze dan?

Willem: Ze zei dat ik moest gaan verklaren dat ik Willem Endstra had afgeperst en dat ik de naam van Dino Soerel heb misbruikt. En dat ik dat moest doen.

Peter: Dat is zeg maar door haar op dwingende wijze gezegd dat dat moest gebeuren?

Willem: Ja. Letterlijk is gezegd: ’Het is geen optie. Het moet gewoon gebeuren.’

Peter: En jij vat dat op als een bedreiging?

Willem: Dat is een bedreiging. Het is geen optie, je moet het doen. Ik weet dat het een bedreiging is, dus.

Peter: En hoe ga je daarmee om, wat doe je daarmee dan?

Willem: Daar eh, zit ik heel erg mee. Dan krijg je te horen dat je familie ook op de hoogte is van dat soort dingen. Dat er dingen op straat rondzingen, dat er mensen bedreigd worden en noem maar op. En dat je familie zich druk maakt. Dan heb je geen keuze, Peter. Dus ik heb toen doorgegeven, zeg maar dat ik akkoord ben. Ik zal zeggen dat ik Willem Endstra heb afgeperst en dat ik ten onrechte de naam van Dino Soerel heb gebruikt. Toen zodra Ficq dat te horen kreeg, zei ze: ’Ja, maar dat is niet genoeg.’ Want zo gaat het he. Ik moest nu ook vragen gaan beantwoorden. Ja, maar ik ga niet ook nog eens vragen beantwoorden Peter, he. Ik vond het al knap dat ik toegegeven had dat ik dat zou gaan doen. Dus nu was dit ook al niet genoeg, nu moest ik ook al vragen gaan beantwoorden naar wat hun dan wilden horen.

Peter: Ja

Willem: Dus ik heb gezegd: ’Zeg maar tegen die Ficq dat ik alleen maar. Ik wil alleen dat zeggen, verder beroep ik mij op mijn verschoningsrecht. Zal ik verder niets meer zeggen. Ik ga absoluut geen vragen beantwoorden. Toen heeft
die Ficq gezegd:’nou dan kom ik daar op terug’. En ja wat er gebeurd is precies weet ik niet he. Want ik heb natuurlijk eh met min familie wel cryptisch door de telefoon gesproken…he over het prbleem. Want die wilde ook natuurlijk, die zaten ook in zak en as…die wisten ook niet of hun gevaar liepen of wat dan ook. En daar heb ik
gesproken… he over het probleem cryptisch mee gesproken om ze tot rust te brengen. En of dat komt binnen bij de
Nationale Recherche, dat is dat GRIP, dat is nationale recherche. Of hun daar door getipt zijn, dat ik dat gedaan heb of om wat voor redên dan ook maar de volgende keer kwam een collega ván haar maar dan wel euh…die zei dan van: luíster we zeggen niet wat die moet doen.,.maar we zouden het op prijs stellen als ie dan maar niks zegt en dan zwijgt. Dus ineens was Ficq er tussen uit en kwam die man en moest ik maar zwijgen. Nou en dat zal ik gaan doen. lk ga zwijgen’ lk ga me beroepen op mijn verschoningsrecht.

Peter: Dus het werd een beetje afgezwakt?

Willem: lk ga ook nÍet vertellen wat er gebeurd is maar kijk die Ficq weet zelf wel natuurlijk dat ze te ver is gegaan. En god mag weten, misschien is het wel bij de politie, die cryptische omschreven geduid, dat ze zeggen ‘er is wat aan de hand’ en hebben ze haar geïnformeerd. Zou best kunnen. lk weet het niet. Maar in ieder geval, het staat er nu zo voor dat ik dus euh geen verklaring meer afleg en dat ik me ga beroepen op m’n verschoningsrecht, Dat is wat ze nu willen.

Peter: En daar voldoe je dus aan

Willem: Ja. Daar voldoe ik aan maar het enige probleem nu is he stel dat ze bijvoorbeeld, kiik ze hebben een heel spel in elkaar gezet Peter. Ze hebben dus allemaal euh ze hebben bijvoorbeeld Arien Kaale hebben ze opgeroepen. Dat is een vriend van die Willy. En die Willy hebben ze ook opgeroepen, dat is weer een vriend van Dino. Ze
hebben Mink opgeroepen, dat is een vriend van Dino. Orminda, z’n zusje. Zn vriendin Scipio, Jopie van der Bijl hebben ze opgeroepen. Stanley Esser en Bram Moszkowicz. Nou, die mensen worden ook gezegd wat ze moeten zeggen’ Kijk Bram Moszkowicz wordt opgeroepen voor dat kantoorincident. Die moet zeggen gewoon
natuurlijk dat Dino daar niet was.

Peter: Terwijl die er wel was.

Willem: En dat ken Bram niet want als ie dat doet gaat ie in tegen Lydia de Wit en hij heeft er over verklaard. Maar ze zullen het toch proberen en in hoeverre ze hem onder druk kunnen zetten weet ik niet. Nou, die Esser dat weet ik niet. Die heb, dat is een vriend van Cor, daar heb ik niks mee dus. Jopie, nou slap ouwehoer, drie bier…. En die Wllly en die Arjan gaan ook weer vertellen dat ik bijvoorbeeld de naam van Dino Soerel heb gebruikt en dat soort dingetjes.

Peter: Ja

Willem: En dat is een beelje de insteek die ze gezet hebben” Dus ze hebben niet alleen mij gedwongen om te verklaren dat ik Endstra heb afgeperst en noem maar op. En hem zijn naam heb gebruikt. Maar dat past precies in het spel dat ze helemaal opgezet hebben.

Peter: Ja

Willem:  Begrijp Je. Ze hebben eerstdat andere spel opgezet” En toen hebben ze gezegd ‘nou mot jij dit doen’. Ze zijn niet eerst naar mij toegekomen en toen hebben ze dat opgezet. Nee ze hebben het spel opgezet en toen zeiden ze, nou moet jij dit doen. Het is geen optie.

Peter: He maar Willem hoe zeker ben jij er van dat dat van Ficq echt een bedreiging en intimidatie is geweest. Want kijk, ik ken Benedict Ficq ook natuurlijk en euh die heeft een reputatie als een zeg maar als een integere advocate. ls het zeker dat dit echt een bedreiging is geweest?

Willem: Dit is echt een bedreiging.

Peter: Daar heb je geen twijfels over.

Willem: Dit is echt een bedreiging. Zo is het ook overgekomen bij iedereen. En dit is echt een bedreiging. En sterker nog kijk het feit dat ik nu niet meegewerkt heb, in die zin dat ik die vragen niet beantwoord heb, en stel dat ze bijvoorbeeld nou niet succes hebben met hun plan, dan zouden ze mij er verantwoordelijk voor kunnen houden. En dan, en dan kan ik eventueel een onnatuurlijke dood sterven.

Peter: Maar Willem, als ik dit zo hoor en dit gaat buitengewoon ver. Dlt is eigenlijk wat we in Nederland nog nooit hebben meegemaakt althans niet dat dat bekend is geworden, als ik, ik ken jóu een beetje. Waarorm blaas je dit niet gewoon op. Waarom hang je dit niet aan de grote klok. Waarom zeg je dit gewoon niet in de rechtszaal dat je bent
bedreigd en geïntimideerd. Dat is wat ik eigenlijk wel een beetje van iemand zoals jij verwacht.
Willem:  Ja, Nou het is heel simpel Peter. Om te beginnen ben ik geen verrader. Ben ik nooit geweest en dat wil ik ook nooit zíjn en dal zal ik ook nooit worden. En dat ga ik niet in het laatste deel van mijn leven, he ik heb niet zo lang te leven, ga ik niet ineens iemand anders worden als dat ik in werkelijkheid ben.

Peter: Maar je gaat wel dan een verklaring aíleggen die niet klopt. Dat vind ik ook niet jouw stijl dan.

Willem: Nee ik ga nu me beroepen op m’n verschoningsrecht,

Peter: Nee maar goed, dat is wat zij willen. Dus je komt hun wel tegemoet.

Willem: Ja ok maar op mijn verschoningsrecht beroepen had ik sowieso altijd gedaan.

: Ja

Willem: Dat is iets waar ik zelf achter sta.

Peter: Maar heb je niet zoiets van ‘ ja maar krijg de pleuris maar allemaal, ik zal die Ficq weleven ophangen’ …

Willem: Kijk, ik weet natuurlijk nog wel andere dingen van die mevrouw Ficq. En dat kantoor. Dàt ga ik nu niet aan de klepel hangen, dat is nu zo, daarom weet ik nu ook precies hoe de vork in de steel zit. Dat ze eventueel wel aan informatie kunnen komen dat ik bijvoorboeld cryptisch heb gesproken of noem maar wat op… lk weet zeker Peter dat euh…Kijk ik wil geen andere mensen in gevaar brengen Peter. Begrijp je’ lk wil het erbij houden. lk hoop dat het gewoon overwaait.

……

Willem: (lacht) ja da wil iedereen wel weten ., . . Maar nogmaals dan kom ik bij de eerste zin
die ik zeg. lk ben geen verrader. Ën dat zal ik ook niet doen. lk vind wel dat als ik
kom te overlijden en dat er in ieder geval aan de kaak gesteld wordt dat Ficq in ieder
geval, dat soort praktijken niet bij anderen ook meer kan doen. Want dat vind ik wel
belangrijk. En euh tenzij ze nog verder gaan en nog verder mêt framen, tja dan gaan
ik doen wat jij zegt. Dan laat ik op een bepaald moment van luister nou is het afgelopen. Daarom zeg ik ook, kijk tenzij ik zelf zeg ok nu is het genoeg geweest, dit
is er aan de hand. Maar dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen. En als dat niet hoeft dan doe ik dat niet. Dan neem ik het gewoon aan. Want ik weet nog veel meer dingen van
mensen en noem maar wat op. En ook van het kantoor van mevrouw Ficq. Als ik dat
allemaal zou zeggen, ja dan wordt het een rel Peter, Dat doe ik niet. lk ben geen
verrader. Kijk iedereen heb mij altijd netjes op de hoogte gehouden van
alles… niemand hoeft in zak en as te gaan zitten dat ik dat zou gaan doen. lk wil
alleen dit hebben op de achterhand, En ik vind wel als ik bijvoorbeeld een
onnatuurlijke dood sterf, dat op zijn mínst dit gepubliceerd moet worden en ik vind ik
zou het mijn familie en mijn nabestaanden daarvan zou ik het prettig vinden, dat als
ik gewoon dood ga, dat ik ieder geval nog even kenbaar maak hoe dat zit met
mevrouw Ficq. En als ze dat niet doen, dat ze zeggen, van wij vinden dat te
gevaarlijk, wat ik me voor ken stellen, ja dan niet. Maar dat geldt niet voor als ik een
onnatuurlijke dood zou …

Peter: Ja dat is helder.

Willem: Als ik namelijk een onnatuurlijke dood sterf, dan heeÍt mevrouw Ficq daartoe geleid.
Kijk niemand ken mij hier zeggen wat ik moet doen. Want niemand heeft contact met
mij. Dat ken alleen maar via mevÍouw Ficq. Ja. Dat is ’t hele verhaal.

[sgmb id=”1″]

Eén gedachte over “Willem Holleeder: “Als ik namelijk een onnatuurlijk dood sterf, dan heeft mevrouw Ficq daartoe geleid”

  • februari 13, 2019 om 01:46
    Permalink

    Ik geloof hem wel. Hij heeft ook kinderen en een moeder rondlopen, die gaat niet verklaren wie precies de moorden gepleegd heeft. Hij lijkt me meer een postbode/ deurwaarder van de onderwereld, maar niet een huurmoordenaar en ook geen grote baas. Die komen niet met hun hoofd op tv en columns in kranten schrijven. Welk hard bewijs is er tegen hem. Alleen getuigenverklaringen van mensen die van hem af willen. Tuurlijk is dat van Ficq een bedreiging. Probleem is alleen, zit ze nu ook niet mensen bij het OM of de rechters te bedreigen. Dat hele kantoorpand van haar ziet er meer uit als een criminele clubhuis. Peter R de Vries is door deze publicatie geen geschikte getuige meer. Worden ze allemaal door grotere criminelen dan Holleeder gedwongen om te verklaren dat Holleeder alles gedaan heeft. Ik zie hem niet vanuit zijn scootertje in Amsterdam een moord in Thailand plegen. Hij zou daar allang tussen de mensen opvallen. Er is hier meer aan de hand en Holleeder vreest dat hij geliquideerd wordt en kan dus niets vertellen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.