[paypal-donation purpose="Spline Importer" reference="LW3D Plugins"]

Disclaimer

Boevennieuws, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot boevennieuws.pro (“de Website”) en
publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere,
niet-commerciële doeleinden.
boevennieuws behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen
te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Boevennieuws spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van boevennieuws.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan boevennieuws nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij boevennieuws.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van boevennieuws, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.