Rocky C. krijgt 4 jaar cel voor doden peuter Emiliah, maar loopt nog steeds vrij rond

Ze waren van de trap gevallen, hij had het kindje laten vallen en hij was met haar gestruikeld. Over wat er is gebeurd toen stiefvader Rocky C. op 14 september 2019 met de 1 jaar en 9 maanden oude Emiliah zich meldde bij het ziekenhuis zijn verschillende verklaringen afgegeven. En wat er nu precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Waar de deskundigen het wel over eens zijn is dat het letsel waaraan het meisje 4 dagen later overleed niet door een val gebeurd kan zijn, zoals hij later bij de politie verklaarde. Zo bleek het meisje onder andere een vrijwel volledige scheur over de hersenbalk te hebben. Iets wat de forensisch arts in zijn 14 jaar in de forensische pediatrie nog niet is tegen gekomen. Rocky C. is deze week veroordeeld tot 4 jaar cel voor de dood van Emiliah, maar loopt nog altijd vrij rond.

Fatale dag

Amsterdammer Rocky C. is de vriend van de moeder van Emiliah. Op 14 september 2019 legt zij het meisje rond 11.30 uur in bed voor haar middagslaapje in hun woning in Wormerveer. Ongeveer een uur later vertrekt moeder naar de huisartsenpost van het Zaans Medisch Centrum. Ze moet haar hand laten nakijken, omdat ze deze eerder die ochtend heeft verwond door tegen de koelkast aan te slaan. De vrouw en Rocky C. blijken uit de nogal felle berichten die ze op 13 en 14 september over en weer sturen in die twee dagen ruzie te hebben. Zelfs zo erg dat de vrouw hem op een gegeven moment op Whatsapp blokkeert en dus zelfs met haar hand tegen de koelkast slaat. Ook over het feit dat ze naar het ziekenhuis toe moet sturen de twee berichten naar elkaar. Dit terwijl het stel gewoon bij elkaar in huis woont.

Rocky C.

Dat het wel vaker mis is in het huis verklaart ook een buurman. Hij hoort veel geschreeuw. Ook hoort hij vaak gebonk, een geluid van een hoofd dat stoot. De buurman hoort dat het vaakst als de moeder weg is en Emiliah hoort hij dan maar gillen en gillen. Ook is Rocky C. niet onbekend vanwege zijn agressieve gedrag. Sinds begin 2019 volgde hij agressietherapie bij de Waag, een centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg. Op het werk werd hij ervaren als een opvliegende man die intimiderend kon overkomen. Hij zou zich meermalen agressief hebben gedragen tegenover klanten. Om die reden dwong zijn werkgever hem om hulp te zoeken en even tijd voor zichzelf te nemen.

Agressief

Niet alleen op het werk stond hij bekend als agressief, hij is ook eerder veroordeeld voor huiselijk geweld en vernieling. Dat vond plaats in de relatie die hij had voor die met de moeder van Emiliah. Hiervoor stond hij ook bekend bij Veilig Thuis. Volgens zijn ex zou Rocky C. haar bij de keel hebben gegrepen. Hij kleineerde haar en schold haar uit om de kleinste dingen. Ook blijkt uit berichten tussen hem en zijn ex dat hij dreigde haar keel door te snijden. Volgens de ex zou hij tegen zijn eigen kinderen net zo tekeer gaan als tegen haar. Naast dat hij tegen zijn kinderen schreeuwde en agressief was gaf hij ze ook geregeld een tik.

Ziekenhuis

Op 14 september 2019 waren er in het gezin dus ook onderlinge frustraties en ruzie. Wanneer de moeder van Emiliah naar het ziekenhuis vertrekt geeft ze haar dochter nog een kusje in haar bed. Het meisje is dan nog wakker. Ze vertrekt om 12.38 uur. Om 14.32 uur meldt Rocky C. zich bij de huisartsenpost van datzelfde ziekenhuis. Hij heeft Emiliah buiten bewustzijn in zijn armen. Omdat het meisje in comateuze toestand blijkt te verkeren wordt ze overgebracht naar het Amsterdam UMC. Daar concluderen de behandelende artsen dat het letsel niet passend is bij de verklaring van Rocky C. Hierop wordt een onderzoek gestart. Vier dagen later, op 18 september 2019, overlijdt het meisje aan haar verwondingen.

Verklaring politie

Tegen een politieagent en een baliemedewerker vertelt Rocky C. dat Emiliah van de trap is gevallen, tegen de huisarts van de huisartsenpost dat het meisje uit zijn handen is gevallen en daarna tegen de muur aanviel. Na zijn arrestatie heeft hij zich eerst beroepen op zijn zwijgrecht. Daarna is hij alsnog gaan verklaren. Hij heeft Emiliah die middag uit haar bed gehaald en is in de gang over een stuk laminaat heen gevallen. Op een gedeelte van de vloer op de overloop boven lag geen laminaat, enkel beton. Bij de overgang naar het laminaat zou hij daar met zijn voet achter zijn blijven steken.

Het meisje zit dan op zijn arm. Hij probeert zich nog op te vangen door zich vast te grijpen aan een kast, maar grijpt mis. Hij valt met Emiliah in zijn arm waardoor zij haar hoofd tegen de muur aan stoot. Als de agent vraagt of hij dan al een draai naar rechts maakt zegt hij zich dat niet te kunnen herinneren. Hij valt zelf op zijn knie en heeft het meisje al die tijd nog in zijn arm. Nadat hij in de rechtbank hoort dat er sprake is van letsel dat door fors geweld tegen het hoofd is aangebracht, en door eventueel een forse draai past hij zijn verklaring aan. Dit doet hij echter pas nadat de deskundigen hierover hebben verklaard in de rechtszaal.

Vrijspraak

Rocky C. wordt in 2020 nog vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de peuter Emiliah. Hoewel de rechtbank concludeert dat er weinig aanknopingspunten bestaan om uit te gaan van een gang van zaken zoals door Rocky C. is verklaart, was er ook onvoldoende houvast om die verklaring volledig terzijde te schuiven.

Twee forensische artsen van het NFI zijn het er beiden mee eens dat het letsel bij Emiliah niet past bij de verklaring van Rocky C., Maar zij kunnen dit echter niet met volledige zekerheid beoordelen. Hiervoor zou meer “feitelijke informatie” nodig zijn. Zoals de valhoogte, de beginsnelheid en draaisnelheid. “Echter, wanneer er sprake is geweest van een val van een hoogte van 1,5 meter of meer en/of een hoge beginsnelheid en/of een krachtige draai is er mogelijk sprake geweest van een meer complexe val die het vastgestelde hoogenergetische trauma kan hebben veroorzaakt.” Omdat hierdoor niet wettig en overtuigend bewezen is dat hij verantwoordelijk was voor de dood van Emiliah heeft de rechtbank de man vrijgesproken.

Tijdlijn

In hoger beroep is hij nu alsnog veroordeeld. De verklaringen van Rocky C. zijn vanaf het begin al wisselend. Daarbij komt dat zijn verklaring niet overeen komt met de tijdlijn die door de politie is gemaakt. Zo zou hij hebben verklaard de moeder van het meisje direct op de hoogte te hebben gesteld na de val. Uit de tijdlijn blijkt dat dit dan om 14.07 uur moet zijn geweest. Terwijl er daarna nog berichten over en weer worden gestuurd, waaruit niet blijkt dat moeder inmiddels wist wat er met haar dochter was gebeurd.

Zo vraagt hij haar nog in een bericht of ze al foto’s heeft gemaakt en stuurt moeder om 14.29 uur nog dat ze honger heeft. In de rechtbank zegt Rocky C. dat hij de moeder pas heeft geïnformeerd nadat hij onderweg was met de auto naar het ziekenhuis. Wel belt hij dan nog met zijn broer. Rocky C. moet dan al gevallen zijn met Emiliah. Beide mannen zeggen echter zich niet meer te kunnen herinneren wat er in dat telefoongesprek is besproken.

Letsel

In tegenstelling tot de eerste rechtszaak zijn de deskundigen het er nu wel over eens dat de verklaring van Rocky C. niet overeenkomt met de verwondingen bij Emiliah. En dat inmiddels ook duidelijk is dat de feitelijke informatie niet toereikend is voor het letsel bij het meisje. Zo heeft ze meerdere bloeduitstortingen in de hersenen en een schedelbreuk. Ook is er een vrijwel volledige scheur van de hersenbalk. Iets wat de forensische arts in zijn 14 jaar werkzaam in de forensische pediatrie nog nooit eerder heeft gezien. Ook wordt er een oudere schedelbreuk gevonden die van enkele weken voor de dood van Emiliah moet zijn. Deze oude verwonding heeft niet bijgedragen aan haar dood, maar is wel opmerkelijk.

Verklaring rechtbank

In eerste aanleg kon er door missende informatie niet definitief worden uitgesloten dat de verklaring van Rocky C. niet het letsel bij Emiliah kan hebben veroorzaakt. Dat kwam vooral doordat er geen informatie was over de valhoogte, de beginsnelheid en de draaisnelheid. In het hoger beroep is hier meer onderzoek naar gedaan. Daarbij is onder andere een virtuele reconstructie gemaakt zodat voor iedereen goed inzicht te verkrijgen was in hoe de ruimte eruit zag.

In zijn verklaring beschrijft Rocky C. nu hoe hij heeft moeten draaien om langs de kast in de gang te komen. De kinderen passen er direct langs, maar als volwassenen moet je enigszins schuin lopen om er door te komen. Hij valt daarna met Emiliah, omdat hij struikelt over het laminaat. Probeert zich vast te grijpen aan de kast, maar mist. En daarna stoot Emiliah met haar hoofd tegen de muur. Vervolgens stootte hij ook nog tegen het meisje aan. Hoe alles precies is gegaan kan hij zich niet meer herinneren.

Onderzoek

Na vragen van een van de deskundige verheldert hij dat Emiliah niet op de grond is gevallen. Zelf is hij ook niet plat op de grond gekomen tijdens zijn val, ook heeft hij haar niet uit de armen laten vallen. Ook zou hij rustig de slaapkamer van Emiliah uit zijn gelopen. Over de draai die hij in de eerste rechtszaak ineens aan zijn verklaring toevoegde kan hij ook niks vertellen. Ook daarvan heeft hij geen idee meer hoe dat precies is gebeurd. Het letsel van Emiliah komt overeen met die van een ernstig verkeersongeval of een val van grote hoogte. Hoewel Rocky C. in het ziekenhuis zei dat ze van de trap was gevallen, heeft hij daar later niets meer over verklaard en ontkent dit nu zelfs.

Desondanks is hier wel onderzoek naar gedaan. Onder andere omdat er geen schaafwonden of andere zichtbare verwondingen aan de buitenkant van het meisje waren die doorgaans wel optreden nadat het hoofd tegen de muur bonkt. Bij een val van de trap zou dit wel mogelijk zijn. Ook de opgelopen interne beschadiging zou dan mogelijk zijn, er is dan immers sprake van een val van grote hoogte. Bij de trap en in de omgeving zijn geen enkele sporen gevonden die duiden op een val.

Te kleine ruimte

Door de virtuele reconstructie is alleen maar duidelijker geworden dat het letsel nooit met een val in de gang kan zijn veroorzaakt. De ruimte is zo klein en nauw dat er geen sprake kan zijn geweest van snelheid tijdens de val, de afstanden zijn hiervoor te klein. Ook is er geen sprake van een grote hoogte en is er te weinig ruimte om met dusdanige snelheid te draaien die nodig is voor de opgelopen verwondingen. Doordat er nu meer inzicht is in de ruimte waar de val plaats vond is er geen twijfel dat de verklaring van Rocky C. niet kan kloppen. De afstand tussen de plek waar hij viel en waar Emiliah tegen de muur kwam bedraagt minder dan één meter. De impact kan nooit zo groot zijn geweest om haar verwondingen te verklaren.

(Tekst gaat verder onder advertentie)


Veroordeling

Het gerechtshof concludeert dan ook dat het letsel moet zijn toegebracht door hevige geweldsinwerkingen op het hoofd. Dit letsel kan alleen door Rocky C. zijn toegebracht. Hij heeft immers zelf verklaard dat hij in de periode dat zij het letsel opliep met haar alleen was. De moeder van het meisje verklaarde dat Emiliah nog gezond en wakker was toen zij naar het ziekenhuis vertrok. Het openbaar ministerie heeft een straf geëist van acht jaar tegen Rocky C. De rechtbank legt hem echter maar vier jaar cel op. Hij en de moeder van Emiliah hebben samen inmiddels ook een kind en nog steeds een relatie.

De moeder heeft inmiddels een gecompliceerde hernia opgelopen waardoor ze in een rolstoel zit. Hoewel ze volgens buurtbewoners normaal gewoon altijd rondloopt. “Uit het dossier volgt het algemene beeld dat de verdachte betrokken is bij zijn huidige gezin. Door de gewijzigde gezinssituatie en de medische toestand van zijn vriendin draagt hij niet alleen de zorgen voor hun kinderen, maar ook voor zijn vriendin zelf. Voorts is hij de kostwinnaar van het gezin. Het hof weegt dit in strafmatigende zin mee. Bij de strafbepaling heeft het hof eveneens in aanmerking genomen dat de verdachte verder zal moeten leven met het feit dat Emiliah door zijn toedoen is overleden.” Daarnaast is de redelijke termijn waarin het hoger beroep had moeten plaatsvinden overschreden. Ook dit zorgt voor strafvermindering.

Hoewel de rechtbank heeft geconcludeerd dat Rocky C. degene is geweest die het dodelijk letsel bij de nog geen twee jaar oude Emiliah heeft toegebracht, en hem hier dus voor veroordeeld tot vier jaar cel, loopt hij nog steeds vrij rond. Inmiddels woont het stel in Krommenie. Omdat hij nog altijd de kans heeft om cassatie in te stellen. Of hij dit inmiddels heeft gedaan of gaat doen is nog onbekend.

Heeft u tips, info of beelden? Mail dan naar [email protected] of boevennieu[email protected] We zijn ook te bereiken via FacebookInstagram 

Wij bieden u exclusief misdaadnieuws aan zonder betaalmuur. Leest u onze artikelen graag? Dan zouden we een donatie erg op prijs stellen. Alvast dank.

13 gedachten over “Rocky C. krijgt 4 jaar cel voor doden peuter Emiliah, maar loopt nog steeds vrij rond

 • januari 28, 2023 om 13:06
  Permalink

  Denk toch eerder dat dit kanspareltje in aanmerking moet komen voor T.B.S.
  In plaats van herenigd te worden met zijn labiele vrouwe en hun kind .

  Beantwoorden
 • januari 28, 2023 om 16:59
  Permalink

  Voor de vrouwen die vallen op foute uitziende mannen vraag eerst een “verklaring van goed gedrag” aan die persoon

  Beantwoorden
  • februari 2, 2023 om 07:26
   Permalink

   Haha dat zegt niks verklaring goed gedrag ken iemand hij is elkedag dronken snuift en heeft vergunningen van wapens begrijp deze land niet en zoveel mensen krijgen v o g en zijn gestoord dus werkt niet het is net als hofkringen kop of munt jij en je geluk je leert iemand kennen wanneer je samen woont dan pas komen de apen uit de mouwen is een gezegde niet racistisch genoemd

   Beantwoorden
  • februari 7, 2023 om 04:09
   Permalink

   De peuter ging krijsen / huilen. Meneertje kreeg haar niet stil want ze wilde haar mama. En is dus doorgeslagen. Wat een beest zeg. Kindermoordenaar.

   Beantwoorden
 • januari 28, 2023 om 18:51
  Permalink

  Gatverdamme wat een vies misselijk makend ventje deze zou ik opeten in de bajes

  Beantwoorden
 • januari 28, 2023 om 23:41
  Permalink

  En het zoveelste voorbeeld van de goed ingeburgerde man die weer aan kleine kinderen zit. De natnek.

  Beantwoorden
 • januari 29, 2023 om 11:24
  Permalink

  Smerige viezerik dat deze kk hond is.
  Deze moet je gewoon doodschieten.

  Beantwoorden
 • januari 30, 2023 om 15:25
  Permalink

  Welkom in het land met de lachwekkende flutstrafjes. En dan durven ze te zeggen dat de straffen in NL nog relatief hoog zijn.

  Beantwoorden
 • januari 31, 2023 om 11:15
  Permalink

  Snel taakstarf geven en herreningen met vrouw en kind want stel je voor bah bah geef dit stuk vuilis nu eens 25 jaar met zijn vieze kk vingers aan kleine kinderen zitten

  Beantwoorden
 • februari 2, 2023 om 07:29
  Permalink

  Deze man moet je opsluiten zonder eten drinken geen kleren geen dekens niks matras is ie niet waard niks en sleutel doortrekken door toilet en laten lijden

  Beantwoorden
 • februari 6, 2023 om 01:06
  Permalink

  Hoop dat je wanneer je binnen bent dagelijks geslacht wordt stuk kankervuiligheid!

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.