Manipulatieve Dennis van B. wilde vrij komen om vrouw te worden, rechtbank veroordeeld hem tot 10 jaar TBS voor langdurige incest

Vanaf haar derde tot haar zestiende misbruikte de 46-jarige Almeerder Dennis van B. zijn verstandelijk beperkte dochter. Ook zijn minderjarige zoon ontkwam vijf jaar lang niet aan de ongepaste seksuele lusten van zijn vader. Het geheim dat hij voor zich hield uit angst dat het gezin uit elkaar zou vallen woog zo zwaar op de zoon dat hij zijn vader zelfs in mei 2021 neerstak.

Als de kinderen tegengas gaven aan zijn seksuele wensen oefende hij zoveel psychische druk uit dat ze wel door moesten blijven gaan. Zo deed hij zich bij zijn destijds 12-jarige dochter voor als penvriendin en schreef hij haar brieven waarin hij haar overhaalde toch seksuele handelingen bij haar vader uit te voeren. Dat Dennis van B. geen enkel middel schuwt om mensen te manipuleren blijkt ook tijdens de zittingen. Zo wilde hij dat de zaak achter gesloten deuren zou worden behandeld vanwege bedreigingen en verzocht hij om vervroegde vrijlating omdat hij vrouw wil worden en zo snel mogelijk in transitie wilde.

(Tekst gaat verder onder advertentie)Start onderzoek

De politie start een onderzoek nadat zij worden getipt door een bedrijf uit Amerika. Dennis van B. had beelden met vermoedelijk kinderporno op Googlephoto’s in de cloud gezet. Tijdens dat politieonderzoek stuiten rechercheurs op enorme hoeveelheid kinderporno. De man had ruim 116-duizend afbeeldingen in zijn bezit, vooral meisjes van tussen de 2 en 16 jaar, waaronder zijn eigen dochter. Op die afbeeldingen zijn ook ontuchtige handelingen te zien, waaronder penetratie en lijkt er sprake te zijn van dwang.

Het seksueel misbruik van zijn verstandelijk beperkte dochter vond plaats vanaf haar derde tot haar zestiende, toen werd Dennis van B. aangehouden. Ook zijn zoon misbruikte hij vijf jaar lang, toen de jongen tussen de 7 en 12 jaar oud was. Van het seksueel misbruik van zijn dochter maakte hij jarenlang video’s en foto’s. In totaal is het meisje op 7228 beelden gevonden. Dat deed hij als herinnering en zodat hij ze later voor zijn seksuele plezier kon terug kijken.

Penvriendin

Toen zijn dochter twaalf was begon ze te weigeren om seksuele handelingen uit te voeren. Om haar toch over te halen deed Dennis van B. zich voor als penvriendin. In de brieven gaf hij opdrachten van vergaande seksuele handelingen die ze bij haar vader moest uitvoeren om punten te verdienen. Via fictieve personages verschafte Dennis van B. zijn dochter zogenaamd wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld dat uit onderzoek naar voren zou zijn gekomen dat het doorslikken van sperma gezond is voor de huid, en manipuleerde haar op die manier om deze handeling wél te doen.

Ook stuurde hij haar een brief waarin hij zich voordeed als hacker. In de brief dreigde hij dat als zijn dochter geen seksuele handelingen meer bij haar vader zou uitvoeren zoals beschreven in de brief, haar vader zou worden aangeven bij de politie en zij uiteindelijk haar ouders zou verliezen en bij jeugdzorg zou belanden. Het meisje is op 6-jarige leeftijd al eens uit huis geplaatst vanwege vermoedens van seksueel misbruik. De Raad voor de Kinderbescherming kon dat niet hard maken en Dennis van B. heeft het toen hardnekkig ontkend. Het meisje is toen teruggeplaatst waarna het misbruik nog eens 10 jaar lang verder ging.

Manipulatie

Dennis van B. heeft zijn kinderen dusdanig voorgelogen en psychisch gemanipuleerd dat het seksueel misbruik voor hen ‘normaal’ was geworden. Door het langdurige misbruik weet zijn dochter niet beter. Het meisje blijft dan ook achter haar vader staan, en heeft middels diens advocaat de rechtbank laten weten niet achter de vervolging van haar vader te staan. Volgens de rechtbank blijft zij, uit angst dat het gezin uit elkaar valt, haar vader gehoorzaam. In tegenstelling tot de zoon van Dennis van B. heeft ze dan ook geen aangifte gedaan tegen haar vader. Het misbruik door zijn vader bestond uit seksuele handelingen, maar ook uit het verplicht kijken naar video’s van het misbruik door zijn vader met zijn zusje.

De jongen heeft hier dusdanig psychische schade aan overgehouden dat zijn behandelend psychiater als hoogst haalbare doel het dragelijk maken van zijn leven verwacht. Hij heeft depressieve klachten, zelfmoordgedachtes en is zwaar getraumatiseerd. Doordat zijn moeder en zusje hem verwijten dat hij verklaringen heeft afgelegd en zij aan de kant van Dennis van B. blijven staan heeft hij geen contact meer met hun. Dat de rechtbank geen concreet zicht heeft op het trauma van de dochter, baart de houding van het meisje, mede gelet op de jarenlange manipulatie door haar vader, veel zorgen.

Steekpartij

Op 15 mei 2021 wordt Dennis van B. door zijn zoon neergestoken. Hij raakt hierbij lichtgewond. De steekpartij vond plaats aan de Schoolwerf in Almere Haven. Op een Facebook-pagina die hij heeft, omdat hij als postbezorger werkt in de wijk Nobelhorst plaatst Dennis van B. de dag erna een bericht over de steekpartij. “Vele van jullie zal wel op Omroep Flevoland en HV-Almere het nieuws hebben vernomen over een steekincident op de Schoolwerf. Dit betrof mij dus die lichtgewond is geraakt. Ik weet ook niet ik aankomende week aanwezig zal zijn, omdat dit op privésfeer een zeer gevoelige issue is en ik niet weet hoe alles gaat lopen. Mocht ik wel gaan werken dan zien jullie het vanzelf in de groep. Maar een geruststelling jullie bezorger leeft nog. Fijne zondag verder.“

Zoon

Ongeveer een maand daarvoor heeft de zoon voor het eerst tegenover een buitenstaander vertelt over het seksueel misbruik. Op 13 april 2021 schrijft hij in een brief aan zijn ambulant begeleider hierover. Deze was vanaf november 2020 betrokken bij de jongen, onder andere vanwege problemen op school. De zoon zou tegen de ambulant begeleider al eerder hebben gezegd dat hij iets wilde vertellen, maar dat hij dat moeilijk onder woorden kon brengen.

Die dag zitten de twee samen op de bank in het huis waar Dennis van B. met zijn gezin woont. De zoon en zijn ambulant begeleider waren op dat moment alleen. “Hij zei dat die ochtend tegen mij. Hij zei iets van dat als hij daarover zou gaan praten dat het de wereld van hem maar ook van anderen op zijn kop zou zetten. Ook zei hij dat het zijn keel niet uit kwam. Ik stelde voor aan hem dat hij dat dan moest opschrijven. Tot mijn verbazing kreeg ik die middag een appje van hem waarin hij in een Word document op schreef wat er met hem gebeurd was”, aldus de begeleider in een verhoor.

Op 17 juni 2021 volgt er een informatief gesprek met de jongen met de zedenpolitie. Uiteindelijk durft hij toch geen aangifte te doen tegen zijn vader. Iedereen thuis was afhankelijk van Dennis van B. en de zoon was bang dat het gezin door zijn aangifte uit elkaar zou vallen. Dat wilde hij zijn moeder en zusje niet aan doen. “Uiteindelijk is het toch gebeurd. Wat ik vreesde, is uiteindelijk ook gebeurd; de hele familie viel uit elkaar en zij wisten niet wat zij moesten doen.” In februari 2022 werd zijn vader aangehouden naar aanleiding van het onderzoek naar kinderporno. Daarna heeft de zoon alsnog aangifte gedaan.

Transitie naar vrouw

Tijdens eerdere zittingen beweerde de advocaat van Dennis van B. dat de man in de cel doodsbedreigingen kreeg. De advocaat deed toen een verzoek om de inhoudelijke behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Het verzoek werd gedaan, omdat de spanning volgens de advocaat zou oplopen en om verhalen over de zaak in de media te voorkomen, waardoor hij weer extra bedreigingen zou krijgen. Dit is toen door de rechtbank afgewezen. In een volgende zitting vroeg Dennis van B. om vrijlating uit zijn voorarrest. Hij zou in de gevangenis hebben ontdekt dat hij zich niet fijn voelt in een mannelijk lichaam.

“Daar kwam ik achter toen ik me opeens enorm schaamde, omdat ik naakt was. Terwijl ik op een mannenafdeling zit en iedereen in principe hetzelfde heeft hangen.” Om zo snel mogelijk in transitie te kunnen gaan, vroeg hij de rechters om hem vrij te laten, zo meldde Omroep Flevoland. Ook omdat hij een cyste heeft, die hij wil laten verwijderen. Maar de rechtbank wees ook dat verzoek af.

Deskundigen

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat bij Dennis van B. een autismespectrumstoornis (ASS) is gediagnostiseerd. Volgens de deskundigen is de seksuele identiteit van verdachte weinig ontwikkeld en diffuus. Dennis van B. is vooral gericht op directe behoeftebevrediging en op eigen belang. Concluderend is volgens de deskundigen sprake van incest. Mogelijk is er, bij een bewezenverklaring, sprake van pedofilie. Door zijn autismespectrumstoornis heeft verdachte geen rem op zijn lustbeleving. 

Het recidiverisico wordt in eerste instantie op matig/laag ingeschat, maar is hoger als er sprake blijkt te zijn van een pedofiele stoornis. Wanneer hiervan wel sprake zou zijn, zou het risico op recidive hoger zijn. Eerst zou de dochter in aanmerking komen voor plaatsing in een begeleide/beschermde woonvorm van een instelling voor verstandelijk beperkten. Tijdens de rechtszaak blijkt echter dat de dochter toch thuis blijft wonen. “Het is niet ongewoon dat incest doorgaat wanneer het slachtoffer volwassen wordt. Verdachte zegt zijn dochter nooit meer te willen misbruiken. Echter probeert hij, zelfs in het Pieter Baan Centrum, nog immer contact met haar te krijgen en is dat wederzijds. Mogelijk is zijn dochter onmachtig grenzen te stellen of kan zij vanuit oude patronen zelf initiatief nemen naar verdachte.” 

Recidiverisico

Doordat de dochter toch thuis blijft wonen, wordt het recidiverisico alsnog op hoog ingeschat. Volgens de deskundigen heeft verdachte langdurend toezicht, controle en behandeling/begeleiding nodig, omdat intrinsieke veranderingen door het gebrek aan mentaliserend vermogen, egocentrisme en alleen cognitief leren zonder het vermogen te generaliseren beperkt zullen zijn. De reclassering schat het recidiverisico wel in als hoog.  Bij Dennis van B. is onvoldoende probleem- en ziektebesef aanwezig.

Daarnaast heeft hij onvoldoende besef van de ernst van zijn handelen en kan de aanwezigheid van een pedofiele stoornis niet worden uitgesloten. Daarnaast hangt de hoge inschatting van het risico op recidive sterk samen met het feit dat dochter nu toch thuis is blijven wonen en daarmee direct weer met verdachte in één woning zal wonen. Naar de inschatting van de reclassering zal er, door het gegeven dat dochter thuis blijft wonen, een acuut risico ontstaan bij vrijlating van verdachte en terugkeer naar de woning, zonder dat er eerst behandeling heeft plaatsgevonden.

(Tekst gaat verder onder advertentie)


Uitspraak rechtbank

Voor zijn eigen lustbevrediging heeft de man zijn kinderen jarenlang voorgelogen en psychisch gemanipuleerd. Als zij tegengas gaven oefende hij zoveel druk op hen uit dat zij wel moesten blijven voldoen aan zijn seksuele wensen. De man heeft op zeer ernstige wijze misbruik gemaakt van hun kwetsbare en afhankelijke positie en heeft het vertrouwen dat kinderen in hun vader mogen stellen en de veiligheid die zij van hem mogen verwachten op een buitengewoon ernstige wijze beschaamd en veronachtzaamd. De man kampt met een stoornis, maar de rechtbank ziet ook dat hij op momenten heel berekenend en bewust te werk is gegaan.

Dennis van B. maakte stelselmatig misbruik van zijn twee kinderen, waarbij zij ook nog eens werden gemanipuleerd en psychische dwang werd toegepast en waarbij in ieder geval zijn dochter ook pijn heeft gehad. De rechtbank is dan ook van oordeel dat gelet op de aard van de strafbare feiten, de ernst daarvan, de omstandigheden waaronder zij zijn gepleegd en de langdurige periode waarin zij zijn gepleegd, niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een vrijheidsbenemende straf van lange duur. De rechtbank zal dan ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van tien jaren.

TBS

Naar het oordeel van de rechtbank vereisen de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen dat de maatregel van tbs wordt opgelegd. De rechtbank acht, met de officier van justitie, en anders dan de deskundigen hebben geadviseerd en de raadsvrouw van verdachte heeft bepleit, behandelingen in het kader van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf of in het kader van een tbs-maatregel met voorwaarden niet afdoende om het recidiverisico af te wenden. Daartoe overweegt de rechtbank dat zij het herhalingsgevaar, en daarmee het gevaar dat verdachte vormt voor de veiligheid van anderen als hoog inschat, zeker voor wat betreft de incest.

Lees ook: Dennis van B. misbruikte kinderen 13 jaar lang, wilde besloten zitting om zaak uit media te houden vanwege doodsbedreigingen

Heeft u tips, info of beelden? Mail dan naar [email protected] of [email protected]. We zijn ook te bereiken via FacebookInstagram TikTok en Telegram

Wij bieden u exclusief misdaadnieuws aan zonder betaalmuur. Leest u onze artikelen graag? Dan zouden we een donatie erg op prijs stellen. Alvast dank.

25 gedachten over “Manipulatieve Dennis van B. wilde vrij komen om vrouw te worden, rechtbank veroordeeld hem tot 10 jaar TBS voor langdurige incest

 • mei 25, 2023 om 13:08
  Permalink

  Alleen ernstig zieke geesten zijn hiertoe instaat, en dat transgender gebeuren wordt ook zwaar misbruikt door o.a. dit soort zieke perverselingen, mensen met een afwijking.
  Dat je daadwerkelijk geboren wordt als man in een vrouwen lichaam of andersom is zooooo klein.. Dus het is duidelijk dat er voor voornamelijk zieke geesten een deur is open gezet, met die linkse zieke geesten als d66 en pvda en groenlinks mafklappers als aanvoerders van deze waanzin.
  Want waarom willen alle transgenders toegang tot de vrouwen toilets, en niet tot de mannen toilets.??
  Precies.

  Beantwoorden
  • mei 27, 2023 om 19:02
   Permalink

   je laatste zin, over dat ze allemaal naar de vrouwentoilet willen die klopt helemaal.
   het gekke er bij is ook nog dat de meeste transities juist vrouwen zijn die man willen worden.
   dus het klopt allemaal van geen kanten.
   er zijn een paar mensen die echt gender disforie hebben, en een hele groep anderen er omheen met een verborgen doel.
   dat zijn de types die het gebruiken om hun pedofiele boodschap naar buiten te brengen en die mensen zijn levensgevaarlijk.
   dat zijn die mensen die sexuele voorlichting gaan pushen op basisscholen, of kinderen in een stripclub neerzetten voor een optreden van een travestiet.
   dit gevaarlijke gedrag hebben we tussen eind jaren 70 en eind jaren 80 al gehad in de nederlandse politiek toen ze de minimum leeftijd voor sex omlaag wilden halen naar 14, 12 of nog lager.
   door bekende politici zoals pechtold en anderen die gewoon bezig waren pedofilie te normaliseren.(wat ze nu proberen te ontkennen door het als complottheorie af te doen).
   iedereen weet wat er van komt…het is levensgevaarlijk en extreem gestoord.

   Beantwoorden
 • mei 25, 2023 om 13:43
  Permalink

  Enkeltje hel verdient deze smeerlap, het zal je familie of postbode zijn. Wie dit doodschoft is een hero!!

  Beantwoorden
  • mei 30, 2023 om 10:35
   Permalink

   Bij alle generaties en herkomstgroepen neemt het percentage geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 af. Onder migranten daalt het aandeel verdachten van 3,3 procent in 2005 tot 1,1 procent in 2021. Onder de tweede generatie is het aandeel verdachten het hoogst; 2,9 procent in 2021.

   Beantwoorden
 • mei 25, 2023 om 15:53
  Permalink

  Ik heb 10 manieren voor deze pedo, om hem binnen een paar minuten “vrouw” te laten zijn… Inclusief hoog stemmetje! Laagste van het laagste dit soort.

  Beantwoorden
 • mei 25, 2023 om 21:33
  Permalink

  Marokkaan zeker deze man hahahaha nu hoor ik geen 1 Hollander meer hahahaha vieze volk dat jullie zijn drm is islam goed 👍

  Beantwoorden
  • mei 26, 2023 om 02:27
   Permalink

   Islam is goed voor de meeste ellende in de wereld. Dan is deze pedo een druppel op de gloeiende plaat wat islam heet. De halve wereld heeft islamofobie en terecht.

   Beantwoorden
  • mei 27, 2023 om 00:07
   Permalink

   Wat lul je nu zemel of kun je niet lezen maar Joost reageerde direct mongool nie zo haten en of stoken a debiel

   Beantwoorden
  • mei 27, 2023 om 19:08
   Permalink

   pedo’s hebben ze overal, ook in moslim landen, ook in marokko.
   je probeert de racisten aan te vallen door zelf een racist te zijn…dat werk niet en staat heel erg dom.

   Beantwoorden
  • mei 29, 2023 om 22:05
   Permalink

   Juist Hollanders reageren afwijzend je hoort ze dus misschien eerst ff lezen a zemel

   Beantwoorden
 • mei 25, 2023 om 23:07
  Permalink

  Zeker weer een buitenlander 🤣🤣🤣👌

  Ik hoor die Hollanders nu niet hierop reageren, vieze peuken

  Beantwoorden
  • mei 26, 2023 om 15:52
   Permalink

   Je kan hier niets horen dombo, hier lees je.
   Maar dit verhaal is hier al voorbij gekomen en alle gezonde Hollanders hebben hun afkeur al uitgesproken..wie keurt dit nou goed.
   Zieke geesten zijn overal, zelfs in de moskee.
   Wat hebben alle Hollanders hier met dit verhaal te maken?
   Zoals jij en andere hier reageren over Hollanders is precies hetzelfde dat alle moslims terroristen zijn.
   Zijn alle moslims terroristen?
   Loop hier dan ook niet zo dom te lullen over de Hollanders alsof ze allemaal pedofiel zijn.
   Je zet jezelf alleen voor lul omdat je zo dom overkomt.
   Zwakbegaafd zeg maar, dus doe je best mischien wordt het nog wat.
   Inshallah.
   Oet moen.
   Auf wiedersehen
   Au revoir
   Goedenmiddag en tot ziens.

   Beantwoorden
  • mei 27, 2023 om 15:47
   Permalink

   So your leader fucks a 9 year old and you don’t eat a ham sandwich?

   Beantwoorden
  • mei 28, 2023 om 00:26
   Permalink

   Zal wel een bekeerde moslim zijn, in dat geloof is het namelijk gebruikelijk dit soort dingen. Zelfs hun profeet kon niet met de tengels van een jong meisje af blijven!!

   Beantwoorden
 • mei 26, 2023 om 14:30
  Permalink

  Elke keer hetzelfde verhaal met die hollanders

  Hoe kom je erop kinderen te gaan neuken man

  Dan verdien je het echt niet om te leven

  Beantwoorden
  • mei 28, 2023 om 22:09
   Permalink

   Elke keer hetzelfde verhaal met die mohamietjes

   Hoe kom je erop aisha op vliegend tapijt te gaan neuken man

   Dan verdien je het echt niet om te leven in allah mickey mouse land

   Beantwoorden
  • mei 30, 2023 om 18:04
   Permalink

   Mohammed dat zogenaamde proffeetje van je deed dat ook.
   Hebben alle allah aanbidders boter op hun hoofd of zijn jullie allemaal zo dom.

   Beantwoorden
 • mei 27, 2023 om 19:23
  Permalink

  De meeste Hollanders hebben blijkbaar wat beters te doen dan op deze site te komen.
  Jij wel want jij kickt op deze nieuws berichten.
  Hup aan de schandpaal, want daar dient deze site voor, een online schandpaal zodat jij al je frustraties uit je leven waar je onder te lijden hebt hier kan ventileren.
  Zo nu tandjes poetsen en naar bed.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.